Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2015

1919 5886 500
Reposted fromAdasyd Adasyd viasegritta segritta
8476 0e3f

phroyd:

The One True God … Has Been Inside Us All Along!

Phroyd

Reposted fromtron tron viasegritta segritta
ibsens
ibsens
Reposted fromgreensky greensky viasegritta segritta

October 06 2013

ibsens
"Musisz zacząć od siebie i w sobie. Innej drogi nie ma. Najpierw uprzytomnij sobie, że to, co uważasz za świat, jest tylko lustrzanym odbiciem ciebie samego, i przestań krytykować to odbicie. Poświęć uwagę sobie, wyczyść najpierw własny dom: swoje uczucia i myśli. Zostaw ulepszenie świata w spokoju, a zajmij się ulepszającym. Jaki świat może stworzyć człowiek egotyczny, powodowany lękami i pragnieniami? człowiek chciwy i bez serca?
Nie próbuj ulepszać ludzi, bo to ci się i tak nie uda, ani nie jest potrzebne. Natomiast siebie możesz ulepszyć i wtedy zobaczysz, że inne ulepszenia nie będą potrzebne. Rozświetl swój umysł, wyczyść swoje serce, uświęć swoje życie - oto najszybszy sposób, aby ulepszyć świat.”

„Cokolwiek się dzieje ma niezliczenie wiele przyczyn i skutków. Wszystko wpływa na wszystko. Zmiana czegokolwiek zmienia wszystko inne na świecie. Stąd ogromne możliwości człowieka: zmieniając siebie, zmienia cały świat.”

~Nisargadatta Maharaj ~

July 17 2013

ibsens

May 18 2013

ibsens
9767 0442
ibsens
8991 5496
Awesome balcony is awesome
Reposted fromtaw taw viasegritta segritta

May 02 2013

ibsens

Julianne Moore as “Famous Works of Art”

Julianne Moore as “Famous Works of Art” by Peter Linderbergh - for Harper’s Bazaar

Seated Woman With Bent Knee by Egon Schiele, La Grande Odalisque by Ingres, Saint Praxidis by Vermeer, The Cripple by John Currin, Les danseuses by Edgar Degas, Madame X by John Singer, Girl with a Pearl Earring by Vermeer, Woman With a Fan by Modigliani, Man Crazy Nurse #3 by Richard Prince, Adele Bloch Bauer I by Gustav Klimt.

March 09 2013

ibsens
Reposted fromHogsmeade Hogsmeade

February 12 2013

ibsens
1255 88d6 500
Zbigniew Religa po udanej operacji przeszczepu serca. W tle widać jego asystenta, który ze zmęczenia śpi w kącie sali.

Zdjęcie wykonane dla magazynu National Geographic przez Jamesa Stanfielda w 1987 roku, zostało wybrane zdjęciem roku, znalazło się również wśród 100 najlepszych zdjęć NG.
Reposted fromseenwhatisaw seenwhatisaw viasegritta segritta

February 09 2013

ibsens

February 04 2013

ibsens
6273 3089
Reposted frompankleks pankleks viasegritta segritta
ibsens
Reposted fromsober sober viasegritta segritta

January 29 2013

ibsens

January 24 2013

ibsens
Spot Simon's Cat!
Reposted fromPawelS PawelS viasegritta segritta
ibsens

January 19 2013

ibsens

January 18 2013

ibsens
4623 fbfb
Reposted fromgifz gifz viasegritta segritta

January 14 2013

ibsens
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl